Mandat w radzie otrzyma艂o 6 os贸b z subregionu metropolitalnego, po dwie osoby z subregion贸w: nadwi艣la艅skiego i s艂upskiego oraz jedna osoba z subregionu po艂udniowego. Gratulujemy i 偶yczymy owocnych obrad!

Rada dzia艂a na obszarze ca艂ego wojew贸dztwa pomorskiego. Siedzib膮 Rady jest miasto Gda艅sk

Celami Rady s膮: 

 •  wspieranie rozwoju spo艂ecze艅stwa obywatelskiego wojew贸dztwa pomorskiego poprzez reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie sektora pozarz膮dowego; 
 • propagowanie idei obywatelskiej samoorganizacji, samopomocy i pomocy wzajemnej oraz podejmowanie w tej mierze praktycznej dzia艂alno艣ci w imi臋 wsp贸lnego dobra i spo艂ecznej solidarno艣ci; 
 • propagowanie postaw obywatelskich i zasad demokratycznego pa艅stwa prawa; 
 • animowanie i wspieranie wsp贸艂pracy mi臋dzysektorowej; 

Realizuje cele poprzez: 

 • nawi膮zywanie wsp贸艂pracy z samorz膮dem wojew贸dztwa pomorskiego, administracj膮 rz膮dow膮, samorz膮dami gminnymi i powiatami oraz innymi partnerami 偶ycia spo艂ecznego, kulturalnego i gospodarczego; 
 • opiniowanie projekt贸w akt贸w prawnych odnosz膮cych si臋 do trzeciego sektora; 
 • podejmowanie dzia艂a艅 integruj膮cych sektor pozarz膮dowy; 
 • dokonywanie wyboru i monitorowanie pracy swoich przedstawicieli, wybranych do cia艂 kolegialnych, inicjowanych przez administracj臋 samorz膮dow膮 i rz膮dow膮 oraz sektor prywatny; 
 •  organizowanie i branie udzia艂u w seminariach, sympozjach, konferencjach itp.,

Wykaz wybranych cz艂onk贸w PROP (kolejno艣膰 wg liczby otrzymanych g艂os贸w):

 1. Tadeusz Podymiak – metropolitarny
 2. Urszula Zalewska – metropolitarny
 3. Daniel Lessnau – metropolitarny
 4. Piotr Stec – nadwi艣la艅ski
 5. Jerzy Boczo艅 – metropolitarny
 6. Dorota Dorau – nadwi艣la艅ski
 7. Monika Chabior – metropolitarny
 8. Gra偶yna Wera-Malaty艅ska – po艂udniowy
 9. Zenon Suchecki – metropolitalny (w miejsce nieobsadzonego mandatu z obszaru po艂udniowego)
 10. Krzysztof Wirkus – s艂upski
 11. Dominik Chylewski – s艂upski

Sekretariat PROP znajduje si臋 w siedzibie Fundacji RC.

Dane kontaktowe: