Nasze cele

Co chcemy osiągnąć?

Naszym nadrzędnym celem jest budowa społeczeństwa obywatelskiego.

Jak to robimy?

-> Wspierając organizacje pozarządowe.

-> Tworząc płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych.

-> Prowadząc działania edukacyjne.