Centrum Organizacji Pozarządowych

To kompleksowe działania mające na celu wsparcie gdańskich organizacji pozarządowych w różnych zakresach. Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych oferuje podstawowe usługi, które mają pomóc nie tylko w rejestracji, ale także w późniejszym funkcjonowaniu.

Obejmują wsparcie ASYSTENTA młodych organizacji, którego zadaniem jest zdiagnozowanie potrzeb, zaopatrzenie działaczy w niezbędne informacje i wskazówki, ale także utrzymywanie stałego kontaktu, koordynowanie wsparcia udzielanego danej organizacji, monitorowanie i dokumentacja postępów.

Zakres wsparcia to także tzw. WIRTUALNE BIURO, w ramach którego możliwe jest zarówno udostępnienie adresu Fundacji, sal, szafek dających możliwość przechowywania dokumentów – już teraz na adresie Fundacji zarejestrowanych jest ok. 50 różnych podmiotów.  

Od 2020 roku w ramach GCOP funkcjonuje także SPOŁECZNY NOŚNIK REKLAMY w przestrzeni Wrzeszcza, z której mogą korzystać organizacje pozarządowe, promując swoje wydarzenia.

Więcej informacji
Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych
Okres realizacji
01.03-31.12.2020 r.
Źródło finansowania
Urząd Miasta Gdańska
Koordynator
Łukasz Samborski
Kontakt
lukasz.samborski@fundacjarc.org.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.