Wsparcie Organizacji Pozarządowych

Wsparcie organizacji pozarządowych to podstawowy aspekt naszej działalności. Silne organizacje pozarządowe do główny cel naszego istnienia. Przede wszystkim wsparcie to realizowane jest poprzez:

Centrum Organizacji Pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych

Stanowi zestaw usług dedykowanych gdańskim organizacjom pozarządowym. Choć oferta ta jest co roku modyfikowana, w swoim podstawowym wymiarze pozostaje niezmienna i opiera się na:

rozumianych jako wsparcie ASYSTENTA młodych ngo, którego zadaniem jest stałe zdiagnozowanie potrzeb ngo oraz kierowanie do odpowiednich doradców a także funkcjonowanie tzw. WIRTUALNEGO BIURA (udostępnianie sal, obsługa sekretaryjna, przechowywanie dokumentów). Aktualnie na adresie Fundacji zarejestrowanych jest 40 podmiotów.

Gdańska Szkoła Lidera

Skąd czerpać wiedzę nt. różnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, szczególnie gdy się dopiero zaczyna swoją przygodę z własną fundacją lub stowarzyszeniem? Gdańska Szkoła Liderów jest popularnym cyklem szkoleniowo-doradczym dla młodych liderów, podczas którego uczestnicy otrzymują różnorodną wiedzę przydatną w codziennej działalności społecznej. To także platforma wzajemnej integracji, wymiany doświadczeń, realizacji wspólnych inicjatyw. W ramach przedsięwzięcia funkcjonuje także Klub Absolwentów Gdańskiej Szkoły Lidera – w trakcie 11 edycji przewinęło się przez ten cykl blisko 130 reprezentantów gdańskich organizacji pozarządowych bądź tych działających na rzecz naszego Miasta.

Bursztynowy Mieczyk Fundacja RC

Nagroda Bursztynowego Mieczyka

Prowadzenie organizacji pozarządowej to codzienna praca, realizacja mniejszych i większych projektów, godziny poświęcone na działania społeczne, często kosztem swojego czasu wolnego i swojej rodziny. Chcemy w ciągu całego intensywnego roku znaleźć czas docenienie swoich sukcesów i osiągnięć. Temu właśnie ma służyć Nagroda Bursztynowego Mieczyka dla pomorskich organizacji pozarządowych, przyznawana co roku w różnych kategoriach tematycznych.

Badanie Sektora

Aby wspierać trzeba znać problemy, potrzeby i potencjały rozwojowe organizacji. Dlatego Fundacja RC systematycznie prowadzi Badania kondycji III Sektora w woj. Pomorskim. Staramy się aby zabrane dane były porównywalne z danymi ogólnopolskimi. Przez wiele lat prowadziliśmy także monitoring środków publicznych przekazywanych organizacjom pozarządowym w różnych gminach naszego województwa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.