Gdański Fundusz Sąsiedzki

Gdański Fundusz Sąsiedzki to program regrantingowy finansowany ze środków Gminy Miasta Gdańska. Fundusz dedykowany jest zarówno mieszkańcom Gdańska, jak i lokalnym organizacjom pozarządowym działających na rzecz społeczności lokalnych. Celem Funduszu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego. 

Operatorem Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego jest Fundacja RC. 

W ramach konkursowego naboru wniosków można uzyskać następujące dofinansowanie na rzecz autorskich inicjatyw:

– tzw. MINIGRANTY do kwoty 500 zł – dostępne dla nieformalnych grup Gdańszczan (minimum 4-osobowych);

granty do kwoty 5000 zł – dostępne dla gdańskich organizacji pozarządowych. 

 

Inicjatywy wpisujące się w obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów.

W ciągu roku (w miarę dostępności środków) realizowane są dwa nabory wniosków – nabór wiosenny i jesienny. 

W 2018 i 2019 roku udało nam się dofinansować około 160 autorskich  inicjatyw i działań społecznych w kilku obszarach: 

1. Obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów, 

2. Organizacji lokalnych imprez o charakterze integracyjnym i działań wspólnych w przestrzeni publicznej, 

3. Wspierania inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam).

Aktualne informacje znajdują się w zakładce PROJEKTY.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.