Nagroda Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie

26 stycznia 2016 roku, podczas Gali i Evening Pracodawców Pomorza,  po raz pierwszy nagrodzimy Firmy i Podmioty Ekonomii Społecznej wyróżnione w konkursie Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie.

To nowa inicjatywa Pracodawców Pomorza – partnera projektu pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym rozwoju społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR). Chcemy, aby CSR stawał się coraz ważniejszym elementem strategicznych działań firm. Był nie tylko jednorazowym działaniem filantropijnym, które same w sobie nie są CSR-em, ale przemyślaną częścią całościowego funkcjonowania, uwzględniającą oddziaływanie na środowisko, wspieranie społeczności lokalnych, uczciwe praktyki rynkowe. Poprzez popularyzację idei solidarnego społecznie biznesu pragniemy  powiększać grono wrażliwych i odpowiedzialnych przedsiębiorców.

Nie możemy jednak  zapomnieć, że na rynku oprócz firm typowo komercyjnych, działają również podmioty not only for profit (nie tylko dla zysku), które dzięki dostarczaniu produktów i usług na otwartym rynku realizują  swoje cele społeczne. Z tego punktu widzenia są takimi samymi przedsiębiorcami jak inni. Czas zatem zauważyć i docenić rolę oraz wkład podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych w kształtowanie CSR nie tylko jako  elementu w łańcuchu dostaw biznesu, ale  jako przedsiębiorcę i aktywnego kreatora  istotnych wartości dla społeczeństwa. 

W I edycji konkursu uhonorujemy przedsiębiorców charakteryzujących się odpowiedzialnością społeczną w dziedzinie między innymi relacji z pracownikami i społecznością lokalną, poszanowania środowiska oraz zasad uczciwych relacji z klientami, partnerami, dostawcami i podwykonawcami.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony, gdzie wkrótce zaprezentujemy laureatów i fotorelację z tego wydarzenia.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Partnerstwo OWES Dobra Robota na subregion metropolitalny tworzą: Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Fundacja Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o., Organizacja „Pracodawcy Pomorza”, Stowarzyszenie Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Gdańskie.