Kondycja III sektora w województwie pomorskim

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z badań pn.  Kondycja trzeciego sektora w województwie pomorskim – 2018, opracowanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przez Antoninę Paplińską i Jerzego Boczonia z Fundacji RC oraz Tomasza Grabowskiego i Krzysztofa Stachurę z Ośrodka Badań i Analiz Społecznych w Gdańsku. 

raport_Kondycja III sektora w woj.pomorskim