Zapytanie ofertowe – usługi szkoleniowe

dobrarobota

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” na świadczenie usługi szkoleniowej (podstawowe informacje nt wystąpień publicznych).

Zapytanie ofertowe – usługi szkoleniowe (Podstawowe informacje nt wystąpień publicznych)

ZAŁĄCZNIK I – Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK II – Kryteria oceny

ZAŁĄCZNIK III – Wzór oferty

ZAŁĄCZNIK IV – Oświadczenie

 

pokl

Zapytanie ofertowe – usługa cateringowa (powiat kartuski)

dobrarobota

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” na świadczenie usługi cateringowej podczas dziewięciu jednodniowych szkoleń w powiecie kartuskim.

Zapytanie ofertowe – usługa cateringowa (powiat kartuski)

ZAŁĄCZNIK I – opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK II – Kryteria oceny

ZAŁĄCZNIK III – Wzór oferty

ZAŁĄCZNIK IV – Oświadczenie

 

pokl

Zapytanie ofertowe – usługi szkoleniowe

dobrarobota

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” na świadczenie usługi szkoleniowej – 3 cykle szkoleniowe dotyczące wiosek tematycznych.

Zapytanie ofertowe – usługi szkoleniowe (3 cykle szkoleniowe – wioski tematyczne)

ZAŁĄCZNIK I – Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK II – Kryteria oceny

ZAŁĄCZNIK III – Wzór oferty

ZAŁĄCZNIK IV – Oświadczenie

 

pokl

Zapytanie ofertowe na usługi hotelowe ze śniadaniem na potrzeby organizacji spotkania – III Forum Obszarowego Rad Działalności Pożytku Publicznego

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu pt. „Rady Pożytku do STANDARDowego użytku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert na usługi hotelowe ze śniadaniem na potrzeby organizacji spotkania – III Forum Obszarowego Rad Działalności Pożytku Publicznego organizowanego dla max. 92 osób w terminie 27.05 – 29.05.2015r. w Gdańsku.

Szczegółowy opis warunków zamówienia oraz formularze załączników znajdują się w załączeniu:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15-04-2015_F5_POKL

ZAŁĄCZNIK I – Oferta wraz z oświadczeniem

stopka-kapital_ludzki

Zapytanie ofertowe – usługi szkoleniowe

dobrarobota

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” na świadczenie usługi szkoleniowej, dot. Logiki projektu w perspektywie 2014-2020.

Zapytanie ofertowe – usługi szkoleniowe (Logika projektu w perspektywnie 2014-2020)

ZAŁĄCZNIK I – Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK II – Kryteria oceny

ZAŁĄCZNIK III – Wzór oferty

ZAŁĄCZNIK IV – Oświadczenie

 

pokl

Zapytanie ofertowe – usluga cateringowa (powiat nowodworski)

dobrarobota

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” na świadczenie usługi cateringowej podczas jednodniowego szkolenia w powiecie nowodworskim.

Zapytanie ofertowe – usługa cateringowa (powiat nowodworski)

ZAŁĄCZNIK I – opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK II – Kryteria oceny

ZAŁĄCZNIK III – Wzór oferty

ZAŁĄCZNIK IV – Oświadczenie

 

pokl

Zapytanie ofertowe – usługi cateringowe (powiat kartuski)

dobrarobota

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” na świadczenie usługi cateringowej podczas jednodniowego szkolenia w dniu 27.03.2015 w powiecie kartuskim.

Zapytanie ofertowe – usługa cateringowa Kartuzy

ZAŁĄCZNIK I – opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK II – Kryteria oceny

ZAŁĄCZNIK III – Wzór oferty

ZAŁĄCZNIK IV – Oświadczenie

 

pokl

Zapytanieb ofertowe – uslugi szkoleniowe

dobrarobota

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” na świadczenie usługi szkoleniowej, dot. Tworzenie wiosek tematycznych.

Zapytanie ofertowe – usługi szkoleniowe (Tworzenie wiosek tematycznych)

ZAŁĄCZNIK I – Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK II – Kryteria oceny

ZAŁĄCZNIK III – Wzór oferty

ZAŁĄCZNIK IV – Oświadczenie

 

pokl

Zapytanie ofertowe – usługi szkoleniowe

dobrarobota

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” na świadczenie usługi szkoleniowej, dot. Ochrona danych osobowych w organizacji.

Zapytanie ofertowe – usługi szkoleniowe (Ochrona danych osobowych w organizacji)

ZAŁĄCZNIK I – Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK II – Kryteria oceny

ZAŁĄCZNIK III – Wzór oferty

ZAŁĄCZNIK IV – Oświadczenie

 

pokl

Zapytanie ofertowe – usługi szkoleniowe

dobrarobota

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” na świadczenie usługi szkoleniowej, dot. Przygotowania wniosków grantowych przez organizacje pozarządowe do jednostek samorządu terytorialnego

Zapytanie ofertowe – usługi szkoleniowe (Przygotowanie wniosków grantowych)

ZAŁĄCZNIK I – Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK II – Kryteria oceny

ZAŁĄCZNIK III – Wzór oferty

ZAŁĄCZNIK IV – Oświadczenie

 

pokl