Wyniki oceny formalnej – granty do 5000 zł. w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego

W związku z prowadzonym naborem na granty do 5000 zł zamieszczamy listę złożonych wniosków po ocenie formalnej. Łącznie w wyznaczonym terminie wpłynęło 36 wniosków, które składane były w ramach 4 typów: 

TYP 1: Gdańskie Dni Sąsiadów  

TYP 2: Spotkania / warsztaty integracyjne w dzielnicach  

TYP 3: Inicjatywy prorodzinne  

TYP 4: Portale dzielnicowe 

28 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, w tym 6 poproszono o uzupełnienie brakujących podpisów na potwierdzeniu złożenia wniosków. 8 wniosków odrzucono.  

Jednocześnie serdecznie dziękujemy za zainteresowanie konkursem. Wyniki oceny merytorycznej – już wkrótce!

Ocena formalna

Nieodpłatna pomoc prawna w czerwcu

Szanowni Państwo,

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działające w ramach Fundacji RC (we Wrzeszczu Górnym – Al. Grunwaldzka 5 oraz na Oruni – ul. Gościnna 10) w dniach 31 maja – 3 czerwca będą nieczynne! 

W poniedziałek 4 czerwca oraz 7 czerwca punkt nieodpłatnej pomocy prawnej we Wrzeszczu będzie czynny od 10 do 16 (dwie godziny dłużej). 

Natomiast w poniedziałek 4 czerwca na Oruni, punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na Oruni będzie czynny od 12 do 20.

Dodatkowe godziny nieodpłatnej pomocy prawnej:

– piątek, 8 czerwca od 8.00 do 14.00

– środa, 13 czerwca od 8.30 do 14.30.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości, jakie daje ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej!

UWAGA! Wyniki I naboru na minigranty w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego!

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy listę wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej. Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za zaangażowanie a zwycięskim grupom serdecznie gratulujemy. Autorzy dofinansowanych projektów otrzymają wkrótce informacje dot. warunków podpisania umowy. W przypadku pytań dot. szczegółów oceny zachęcamy do kontaktu. 

I nabór minigranty 500 zł: Lista rankingowa

 

Wyniki oceny formalnej w pierwszym naborze na minigranty w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego

W związku z prowadzonym naborem na mingranty dot. zamieszczamy listę złożonych wniosków po ocenie formalnej. Łącznie w wyznaczonym terminie wpłynęło 98 wniosków z czego w ramach:

TYP 1: Gdańskie Dni Sąsiadów – 74 wnioski 

TYP 2: Spotkania / warsztaty integracyjne w dzielnicach – 16 wniosków 

TYP 3: Inicjatywy prorodzinne – 8 wniosków 

32 wnioski zostały skierowane do uzupełnienia. 2 rozstały odrzucone, ponieważ zakładały realizację zadań dla innych grup niż mieszkańcy Gdańska. 

Jednocześnie serdecznie dziękujemy za zainteresowanie konkursem. Wyniki oceny merytorycznej – już wkrótce!

Ocena formalna – lista

Uwaga! Staruje kolejny nabór w Gdańskim Funduszu Sąsiedzkim

W dniu 10.05 uruchomiony został nabór w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego tym razem skierowany do organizacji pozarządowych. 

Nabór dotyczy następujących typów działań: 

  • TYP 1. Inicjatywy wpisujące się w obchody Gdańskich Dni Sąsiadów; Zwycięskie projekty powinny zostać oficjalnie zgłoszenie jako inicjatywa w tym wydarzeniu na stronie: gdansk.dnisasiadów.pl ;
  • TYP 2. Organizacja imprez/spotkań o charakterze integracyjnym (realizowanych poza Gdańskimi Dniami Sąsiadów);
  • TYP 3. Wspieranie inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam);
  • TYP 4. Prowadzenie dzielnicowych portali społecznościowych w Gdańsku.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł, w tym:

  • maksymalnie 20% można przeznaczyć na koszty obsługi zadania,
  • obligatoryjny wkład osobowy musi stanowić nie mniej niż 10% wartości zadania.

Wnioski w systemie witakc.pl należy składać do dnia 24.05.2018 r. Informacja o konkursie jest dostępna na https://witkac.pl/#/Contest/View/6488. 

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy od kontaktu z animatorką: Svietlana Rosliakova telefon: 518 559 330; gfs@fundacjarc.org.pl

Uwaga! Startuje nabór na minigranty w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego!

Uwaga Mieszkańcy Gdańska! Startuję pierwsza edycja Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego!

    Masz pomysł na sąsiedzką inicjatywę w ramach tegorocznych Gdańskich Dni Sąsiada…

    Jesteś aktywnym rodzicem lub angażujesz się w działania klubów rodzica…  

    Jeśli chcesz po prostu zrobić coś razem z innymi i dla innych …

 

Krok 1. Zbierz 4 bliskie ci osoby,

                                       Krok 2. Opisz swój pomysł,

                                                                              Krok 3. Wyślij do nas i weź udział w konkursie

                                                                                                                                     Krok 4. Zyskaj 500 zł. na Wasze działania. 

 

Na wszystkie pomysły czekamy od 17.04 do 07.05.

Sprawdź regulamin konkursu na http://fundacjarc.org.pl/gdanski-fundusz-sasiedzki.   

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!!!

 

 

Życzenia na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok

Drodzy Przyjaciele,
Kończy się rok 2017. Dla nas był to już dwudziesty piąty rok SŁUŻBY SPOŁECZEŃSTWU OBYWATELSKIEMU. Nadal pracujemy nad poprawą warunków funkcjonowania trzeciego sektora, który mimo trudnych warunków codzienności sprawia, że nasz świat staje się coraz lepszy.

Czytaj dalej