I spotkanie Pomorskiej Rady Programowej Animacji Społecznej

Przy Fundacji RC została powołana Pomorska Rada Programowa Animacji Społecznej. Naszej Fundacji zależy, aby kluczowe decyzje dotyczące aktywności przez nas realizowanych w zakresie rozwoju animacji społecznej na Pomorzu nie zapadały jednoosobowo, ale z udziałem i uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup oraz środowisk. Dlatego powołaliśmy Radę – w celu merytorycznych konsultacji podejmowanych działań. 2 grudnia odbyło się I spotkanie tego organu.
 
Podczas I spotkania zostały wręczone nominacje, a Członkowie oraz przedstawiciele Fundacji RC poznawali się wzajemnie. Ważnym aspektem było, aby powołani Członkowie Rady posiadali doświadczenie w różnym stopniu oraz pracowali z różnymi środowiskami. 2 grudnia zostały wyznaczone najważniejsze cele pracy Rady w zakresie wspierania realizowanych przez Fundację działań na Pomorzu w temacie animacji społecznej.
Są to:
 
– rekomendowanie, opiniowanie oraz ewaluacja programów i standardów nauczania powstającej Pomorskiej Szkoły Animacji Społecznej,
– opiniowanie, tworzenie ram dotyczących standardów pracy animatora,
– inicjowanie, opiniowanie sposobów propagowania wiedzy na temat animacji na Pomorzu oraz sposobów sieciowania w celu wymiany doświadczeń.
 
Poprzez powołanie rady chcemy budować poczucie współodpowiedzialności za działania społeczne na Pomorzu.
 
Członkowie Rady:
Magdalena Skiba – Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych, Urząd Miejski w Gdańsku,
Karolina Ciechorska-Kulesza – dr socjologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,
Paulina Kremer – Członkini Zarządu Fundacji To i Co oraz Spółdzielni Socjalnej „Heca”,
Sulisława Borowska – Członek Zarządu Fundacji Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego,

Małgorzata Święcka – Prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju Perspektywa. Animatorka społeczna Nadwiślańskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej oraz partnerka i autorka projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu”,
Małgorzata Sokołowska – koordynatorka Pomorskiej Animacji 2.0 w Fundacji RC oraz ogrodu społecznego w Gdyni.

 
Za przygotowanie pysznego posiłku dziękujemy stowarzyszeniu Zacznijmy Razem.
wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.