Gdański Fundusz Sąsiedzki 2021

Gdanski-Fundusz-Sasiedzki-Fundacja-RC.jpg
Okres realizacji GFS 2021- 2023
02-02-2021 r. – 31-12-2023 r.
Zapraszamy na oficjalną stronę GFS : http://gfs.org.pl/
 
Zadanie dofinansowano ze środków Miasta Gdańśka

Celem Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego, ale także wzmacnianie tożsamości i więzi międzyludzkich w wymiarze dzielnicowym. Podejmowane inicjatywy powinny włączać do współpracy możliwie największa liczbę mieszkańców Gdańska

i podmiotów, przy wsparciu animatorów i liderów działających w danym środowisku lokalnym.

Ważne, aby Wasze pomysły dedykowane były kręgom odbiorców z najbliższego sąsiedztwa – od Wspólnoty mieszkaniowej poczynając po liczniejsze grupy mieszkańców gdańskich dzielnic.
Waszym odbiorcą niech będzie każdy sąsiad i sąsiadka, bez względu na wiek, płeć i inne cechy. Rozpoznajcie jakie problemy, aspiracje i marzenia mają Wasi współmieszkańcy. Od poznania realnych potrzeb niech zależy treść składanych wniosków, w ramach 3 następujących obszarów wsparcia:

 • Obchody Gdańskich Dni Sąsiadów (akcje do dn. 30.06.2021),
 • Integracja mieszkańców w dzielnicach,
 • Inicjatywy prorodzinne w lokalnych społecznościach (Kluby Rodzica, familiady itp.)

NABÓR wniosków (jedyny) w Konkursie GFS 2021 potrwa od 15.03.2021 – 11.04.2021,
w którym o dofinansowanie mogą ubiegać się 2 typy wnioskodawców z terenu Gdańska:

 • GRUPY nieformalne (składające się z min. 4 mieszkańców)– o mini-granty do 700 zł,
 • ORGANIZACJE pozarządowe lub podmioty wskazane w par. 3 ust.3 Ustawy o PPiW– o granty do 7000 zł.

W roku 2021 Miasto Gdańsk przeznaczyło na dofinansowanie inicjatyw sąsiedzkich kwotę 120 000 zł. Alokacja środków tej wys. została zagwarantowana umową z operatorem na kolejne lata (2021-2023).

Więcej szczegółów formalnych dot. Konkursu dla wnioskodawców znajdziecie się na stronach:  www.gfs.org.pl, www.fundacjarc.org.pl oraz www.witkac.pl

Celem Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego, ale także wzmacnianie tożsamości i więzi międzyludzkich w wymiarze dzielnicowym. Podejmowane inicjatywy powinny włączać do współpracy możliwie największa liczbę mieszkańców Gdańska

i podmiotów, przy wsparciu animatorów i liderów działających w danym środowisku lokalnym.

Ważne, aby Wasze pomysły dedykowane były kręgom odbiorców z najbliższego sąsiedztwa – od Wspólnoty mieszkaniowej poczynając po liczniejsze grupy mieszkańców gdańskich dzielnic.
Waszym odbiorcą niech będzie każdy sąsiad i sąsiadka, bez względu na wiek, płeć i inne cechy. Rozpoznajcie jakie problemy, aspiracje i marzenia mają Wasi współmieszkańcy. Od poznania realnych potrzeb niech zależy treść składanych wniosków, w ramach 3 następujących obszarów wsparcia:

 • Obchody Gdańskich Dni Sąsiadów (akcje do dn. 30.06.2021),
 • Integracja mieszkańców w dzielnicach,
 • Inicjatywy prorodzinne w lokalnych społecznościach (Kluby Rodzica, familiady itp.)

NABÓR wniosków (jedyny) w Konkursie GFS 2021 potrwa od 15.03.2021 – 11.04.2021,
w którym o dofinansowanie mogą ubiegać się 2 typy wnioskodawców z terenu Gdańska:

 • GRUPY nieformalne (składające się z min. 4 mieszkańców)– o mini-granty do 700 zł,
 • ORGANIZACJE pozarządowe lub podmioty wskazane w par. 3 ust.3 Ustawy o PPiW– o granty do 7000 zł.

W roku 2021 Miasto Gdańsk przeznaczyło na dofinansowanie inicjatyw sąsiedzkich kwotę 120 000 zł. Alokacja środków tej wys. została zagwarantowana umową z operatorem na kolejne lata (2021-2023).

Więcej szczegółów formalnych dot. Konkursu dla wnioskodawców znajdziecie się na stronach:  www.gfs.org.pl, www.fundacjarc.org.pl oraz www.witkac.pl

Więcej informacji
Gdański Fundusz Sąsiedzki
Okres realizacji
02-02-2021 r. – 31-12-2023
Źródło finansowania
Urząd Miasta Gdańska
Koordynator
Ewa Zabłocka
Kontakt
gfs.org.pl

Gdański Fundusz Sąsiedzki

Gdański Fundusz Sąsiedzki to program regrantingowy dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.

Fundusz dedykowany jest zarówno mieszkańcom Gdańska, jak i lokalnym organizacjom pozarządowym, działających na rzecz społeczności lokalnych. Celem Funduszu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego.

Operatorem Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego jest Fundacja RC.

W ramach konkursowego naboru wniosków, można uzyskać dofinansowanie na rzecz autorskich inicjatyw:

– tzw. MINIGRANTY do kwoty 700 zł – dostępne dla nieformalnych grup mieszkańców Gdańska (minimum 4-osobowych);

– granty do kwoty 7000 zł – dostępne dla gdańskich organizacji pozarządowych.

Inicjatywy wpisujące się w obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów.

Organizacja imprez/spotkań o charakterze integracyjnym (realizowanymi poza Gdańskimi Dniami Sąsiadów).

Wspieranie inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam).

W  latach 2018 – 2020  udało się dofinansować  224 autorskie inicjatywy w poniższych obszarach: 

 1. Obchody Gdańskich Dni Sąsiadów, 
 2. Organizacjalokalnych imprez o charakterze integracyjnym i działań wspólnych w przestrzeni publ., 
 3. Wsparcie inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam)

Aktualne informacje znajdują się w zakładce PROJEKTY oraz na oficjalnej stronie GFS www.gfs.org.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.