Gdański Fundusz Sąsiedzki 2018

Celem Funduszu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego, także w wymiarze dzielnicowym.

W ramach konkursu można się ubiegać o jeden z następujących rodzajów dofinansowania:

  • mini-grant do 500 zł na działania realizowane przez grupę nieformalną;
  • grant do 5000 zł na działania realizowane przez organizacje pozarządową lub podmiot wskazany w paragrafie 3 ust 3 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Dofinansowanie można przeznaczyć na 4 typy inicjatyw realizowane w obszarach:

TYP 1. Inicjatywy wpisujące się w obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów;

TYP 2. Organizacja imprez/spotkań o charakterze integracyjnym (realizowanymi poza Gdańskimi Dniami Sąsiadów);

TYP 3. Wspieranie inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam);

TYP 4. Prowadzenie dzielnicowych portali społecznościowych w Gdańsku (tylko organizacje pozarządowe!).

 

Łączna pula przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2018 roku w ramach Funduszu Sąsiedzkiego wynosi 144 000 zł z czego wyodrębnia się:

a) 60 000 na inicjatywy w ramach obchodów Gdańskich Dni Sąsiada;

b) 30 000 na organizacji imprez/ spotkań o charakterze integracyjnym realizowanych poza formułą Gdańskich Dni Sąsiada

c) 24 000 na wsparcie inicjatyw prorodzinnych

d) 30 000 na funkcjonowanie portali dzielnicowych

Zachęcamy do kontaktu z animatorką Funduszu: Ewą Zabłocką, tel.: 504 871 495; e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl) oraz punktem informacyjnym: Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji PozarządowychAl. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, tel. 58 344 40 39.

 

Niezbędne dokumenty:

Regulamin na minigranty do 500 zł.: Gdański Fundusz Sąsiedzki_Regulamin_mingranty 500 II

Wniosek na minigranty do 500 zł.: Zał. 1. Wniosek_GFS 500 II

Karta oceny formalnej minigranty do 500 zł: Zał. 2 Karta Oceny Formalnej GFS II

Karta oceny merytorycznej minigranty do 500 zł: Zał. 3. Karta Oceny Merytorycznej_GFS 500

Wzór sprawozdania minigranty do 500 zł: Zał. 4. Sprawozdanie_GFS 500

 

Regulamin na granty do 5000 zł.: Gdański Fundusz Sąsiedzki_Regulamin_Granty 5000 II

Karta oceny formalnej granty 5000 zł.: Zał. 1. Karta Oceny Formalnej_GFS 5000 

Karta oceny formalnej granty 5000 zł.: Zał. 2. Karta Oceny Merytorycznej_GFS 5000

Karta Prezentacji: Zał. 3. Karta oceny prezentacji 5000