Gdański Fundusz Sąsiedzki 2019

Gdański Fundusz Sąsiedzki jest zadaniem dofinansowanym ze środków Urzędu Miasta Gdańska. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego, także w wymiarze dzielnicowym.

 

W ramach konkursu GFS 2019 można ubiegać się o jeden z następujących rodzajów dofinansowania:

*  mini-grant do 500 zł na działania dedykowane grupom nieformalnym (min 4 os. w tym lider grupy);

*  grant do 5000 zł  na działania adresowane wyłącznie do organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych w paragrafie 3 ust. 3 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

 

 Dofinansowanie służy wsparciu inicjatyw lokalnych w 3 obszarach tematycznych:

      TYP 1. Inicjatywy wpisujące się w doroczne obchody Gdańskich Dni Sąsiadów (w okresie 31.05 – 30.06.2019);

      TYP 2. Organizacja wydarzeń/ akcji o charakterze integracyjnym ( poza obchodami Gdańskich Dni Sąsiadów);

      TYP 3. Wspieranie inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam, akcje familijne);

 

Łączna pula przeznaczona na dofinansowanie inicjatyw w 2019r. w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego wynosi 120 000 zł, z czego wyodrębnia się: 

a)  27 000 zł  na realizację minigrantów; 

b)  93 000 na projekty do 5000 zł.

 

Zachęcamy do KONTAKTU z animatorką Funduszu: Ewą Zabłocką,

tel.: 504 871 495; e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl  

Niezbędne dokumenty oraz informacje znajdują się na stronie www.gfs.org.pl !