GCOP 2019

W 2019 roku w ramach Gdańskiego Centrum Organizacji Pozarządowych dostępne będą następujące usługi: 

1.DZIAŁANIA INKUBACYJNE  
Obejmuje wsparcie ASYSTENTA młodych ngo, którego zadaniem jest przede wszystkim zdiagnozowanie potrzeb, zaopatrzenie działaczy w niezbędne informacje i wskazówki, ale także utrzymywanie stałego kontaktu, koordynowanie wsparcia udzielanego danej ngo, monitorowanie i dokumentacja postępów organizacji. Ponadto funkcjonować będzie tzw. WIRTUALNE BIURO – już teraz na adresie Fundacji zarejestrowanych jest ok. 40 rożnych podmiotów. Poza udostępnianymi salami Fundacja prowadzi także ich obsługę sekretaryjną. Dodatkowo chcielibyśmy wprowadzić także możliwość przechowywania dokumentów, a także możliwość przygotowania indywidualnego pakietu usług dostosowanych do ich potrzeb z wachlarza usług COP. 

2. PORADNICTWO

To kategoria usług, z których najchętniej korzystają organizacje pozarządowe, w tym:  

  • Księgowo – kadrowe: czyli konsultacje dot. stworzonego planu kont, dekretowania dokumentów księgowych, polityki rachunkowości, kwestii kadrowo – płacowych, tworzenia sprawozdań; zatrudniania w NGO (umowy, rozliczanie kosztów osobowych w projektach), rozliczania projektów.
  • Formalno – prawne: czyli konsultowanie statutów organizacji, konsultowanie dokumentów rejestrowych, konsultowanie przeprowadzanie zmian w organizacjach, konsultacje w zakresie RODO.
  • Pozyskiwanie środków: czyli zarówno środków publicznych (samorządowych, rządowych, prywatnych) rozumianych jako wszelkiego rodzaju granty w tym, weryfikacja zasad działania, logiki projektowej, konsultacje zapisów wytycznych, regulaminów, konsultacje wniosków. Ponadto także zagadnienia związane z fundraisingiem i ekonomizacją działań ngo.
  • Doradztwo komunikacyjne/ ICT: czyli wsparcie organizacji pozarządowych w implementowaniu nowych technologii, ale także tworzenie strategii komunikacyjnych

Jednak z uwagi, że kategorie pytań z którymi zwracają się ngo są bardzo różne możliwe jest uzyskanie wsparcia także w innych zakresach tematycznych. 

3. SZKOLENIA OTWARTE – dotyczące przygotowywania i rozliczania dotacji, realizowanych w szczególności w okresie ogłaszania i rozliczania otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Miasto Gdańsk, ale także innych istotnych informacji np. zmian w ustawach.

4. SZKOLENIA DEDYKOWANE – szkolenia odpowiadające na szczególne potrzeby danej organizacji i realizowane w ramach jej zespołu. Na tym etapie projektodawcy nie podają tematyki ani zagadnień. Będzie ona określona przez konkretne organizacje. Chcemy zachować elastyczna formułę, dlatego koszty w ramach pakietu nie są wyszczególnione. Projekt przewiduje 3 takie pakiety.

Wszystkich chętnych zachęcamy do kontaktu na biuro@fundacjarc.org.pl  

 

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.