GCOP 2016

W 2016 świadczyliśmy następujące usługi:

 • poradnictwa specjalistycznego – 200 h w zakresach doradztwa księgowego, formalno – prawnego, medialnego oraz projektowego m.in. wsparto w procesie rejestracji 17 przyszłych organizacji oraz przygotowano 1 kampanię społeczną;
 • coachingu – 90 h z których skorzystało 7 organizacji. W ramach każdej z nich przygotowano strategię rozwoju.
 • miniwizyt studialnych – 4 wizyty połączone w jeden szlak tematyczny dot. szeroko pojętych aspektów technologii, wiedzy i produkcji wśród organizacji. Odwiedziliśmy:
  • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez PSONI Gdańsk (produkcja podpałek do grilla);
  • Gdański Starter (oferta dla NGO);
  • Spółdzielnia Socjalna 100% (zatapianie w akrylu);
  • Tech Klub Trójmiasto (społeczne laboratorium).
 • spotkań informacyjnych – 6 spotkań w trakcie których poruszaliśmy zarówno bieżące jak i branżowe zagadnienia:
  • Konkurs ASOS 2016 (08.04.2016)
  • Praktyczne konsekwencje zmian w Ustawie o Stowarzyszeniach (10.05.2016)
  • Nowa kadencja Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych – czy warto się angażować? (18.11)
  • Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań (21.11)
  • Canva – Proste oprogramowanie do projektowania grafiki  (14.12)
  • Ustawa „Prawo o stowarzyszeniach” –  zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. (21.12)

Wsparcie udzielono w sumie 132 osobom z 86 organizacji.

 

Galeria

Wizyta studyjna 5.12.2016