Gdański COP

Celem Centrum Organizacji Pozarządowych jest wzmocnienie potencjału gdańskich organizacji pozarządowych w różnych obszarach, w tym:

 • Pozyskiwania środków;
 • Zarządzania finansami, w tym porządkowania spraw księgowych;
 • Współpracy z mediami;
 • Rozwoju kompetencji informatyczno-komunikacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii;
 • Rozwoju specyficznych kompetencji w zespole danego NGO;
 • Planowania koordynacji rozwoju swojej organizacji.

W związku z powyższym oferujemy skorzystanie z następujących usług:

 • poradnictwa specjalistycznego – w tym formalno – prawnego; księgowego, projektowego, medialnego itp.;
 • coachingu – usługa przeznaczona dla organizacji mocno zainteresowanych swoim prawidłowym rozwojem, wykorzystaniem swoich potencjałów;
 • miniwizyt studialnych – możliwość przyjrzenia się funkcjonowaniu ciekawych trójmiejskich inicjatyw, w różnych odsłonach tematycznych;  
 • spotkań informacyjnych – dotyczą różnych istotnych dla NGO tematów, ustalanych także na wniosek samych organizacji pozarządowych;
 • opieki asystenta organizacji pozarządowej – indywidualne wsparcie nowopowstałych lub stosunkowo krótko funkcjonujących organizacji pozarządowych. Celem usługi jest ukierunkowanie i przyspieszenie rozwoju organizacji poprzez roztoczenie „opieki merytorycznej” przez asystenta;
 • szkoleń dedykowanych – szkolenia odpowiadające na szczególne potrzeby danej organizacji i realizowane w ramach jej zespołu. Temat szkolenia jest określany przez daną organizację.
 • wykładów motywacyjnych – organizowane raz na kwartał jako okazja do zaproszenia ciekawego gościa/eksperta, którego zwykle trudno spotkać na szkoleniach/warsztatach dla ngo. Spotkania mają w założeniu stanowić także element sektorowej integracji.

 

Z usług mogą korzystać wszystkie gdańskie organizacje, w zależności od stopnia zaawansowania. Oferowane wsparcie ma charakter zindywidualizowany, dostosowany do poziomu rozwoju organizacji.

 

Aby skorzystać zadzwoń (58) 344 4039 lub wyślij maila na biuro@fundacjarc.org.pl !

 

BanerWWW