GCOP 2017

Tytuł projektu  Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych 
Data realizacji  15.03 – 31.12.2017
Źródło finansowania  Urząd Miasta Gdańska 
Koordynator  Antonina Paplińska 

 

W 2017 roku będziemy świadczyć następujące usługi: 

  1. Doradztwo specjalistyczne w tym:

Projektowe: weryfikacje logiki projektowej, identyfikacje i specyfikacje poszczególnych grantodawców, konsultacje zapisów wytycznych, regulaminów, konsultacje wniosków. Doradztwo projektowe będzie głównie dotyczyło konkursów „miejskich”, europejskich oraz funduszy dystrybuowanych przez prywatne podmioty.

Kontakt: antonina.paplinska@fundacjarc.org.pl 

Księgowe: konsultacje dot. stworzonego planu kont, dekretowania dokumentów księgowych, polityki rachunkowości, kwestii kadrowo – płacowych, tworzenia sprawozdań itp. Możliwe będzie także uzyskanie porady dotyczące rozliczania projektów.

Kontakt: biuro@fundacjarc.org.pl

Formalno-prawne: zagadnienia dotyczące zapisów ustaw regulujących funkcjonowania organizacji pozarządowych w różnych aspektach m.in. powoływania/fundowania organizacji pozarządowych, rejestracji ngo w Krajowym Rejestrze Sądowym, zmian w KRS, tworzenia statutów, zmian statutów, ubieganie się o status OPP oraz innych.

Kontakt: biuro@fundacjarc.org.pl

Medialne: w ramach doradztwa medialnego wsparcie dotyczyć będzie skutecznych sposobów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej NGO. Doradztwo może również dotyczyć konsultacji przygotowywanych przez NGO materiałów prasowych na temat ich najważniejszych obszarów działania lub współtworzenia kampanii medialnych w ramach czasu antenowego dla OPP.

Kontakt: mariusz.kowalik@fundacjarc.org.pl       

ICT: doradztwo nakierowane na wsparcie organizacji pozarządowych w implementowaniu nowych technologii. Będzie także obejmować analizę stron WWW oraz fanpage Facebook / Twitter oraz rewizję narzędzi informatycznych używanych w danej organizacji oraz budowania podstron BIP i legalnego korzystania z oprogramowania dedykowanego NGO.

Kontakt: mariusz.kowalik@fundacjarc.org.pl

  1. Mini-wizyty studialne – będą miały na celu prezentację ciekawych inicjatyw z terenu Trójmiasta. Spotkania będą zorganizowane w ramach tzw. szlaków tematycznych np. kulturalnych, sprzedażowych itp. aby w miarę możliwości pokazać pełne spectrum działań w danej dziedzinie. Będą one pozwalały na zapoznanie się z dobrymi praktykami, zakresem i formułą funkcjonowania w danej „branży” społecznej. Mini wizyty studialne będą tez doskonałą okazją do nawiązywania branżowych kontaktów i budowania sieci współpracy w obszarze, w jakim działają ww. organizacje. 
  1. Spotkania informacyjno-szkoleniowe – na różne istotne dla NGO tematy takie jak zmiany w przepisach o stowarzyszeniach, działalności pożytku publicznego, fundraisingu, konkursach grantowych, zasadach kontroli prawidłowości realizacji zadań publicznych itp. Będą się one odbywały w systematycznym rytmie 1 spotkanie / miesiąc. 
  1. Szkolenia/doradztwo dedykowane – to szkolenia/doradztwo odpowiadające na szczególne potrzeby danej organizacji i realizowane w ramach jej zespołu. Projekt przewiduje 4 takie pakiety. 

Kontakt antonina.paplinska@fundacjarc.org.pl

  1. Wykłady motywacyjne – organizowane raz na kwartał będą okazją do zaproszenia ciekawego gościa/eksperta, którego zwykle trudno spotkać na szkoleniach/warsztatach dla ngo – kogoś kto swoimi osiągnięciami/podejściem do pracy/ideą jest w stanie zainspirować, zachęcić do otwarcia się na nowe pomysły i rozwiązania. 
  1. Asystent organizacji pozarządowej – odpowiada za indywidualne wsparcie organizacji bądź stosunkowo krótko funkcjonujących (0 – 3) organizacji pozarządowych bądź NGO o określonej specyfice – zrzeszające osoby należące do grup z trudnościami w funkcjonowaniu społ. (np. organizacje seniorskie, os. bezdomnych, chorych psychicznie itp.). Celem usługi jest ukierunkowanie i przyspieszenie rozwoju organizacji poprzez roztoczenie „opieki merytorycznej” przez asystenta. 

Kontakt: biuro@fundacjarc.org.pl 

  1. Coaching rozwojowy – usługa przeznaczona dla organizacji mocno zainteresowanych swoim prawidłowym rozwojem, wykorzystaniem swoich potencjałów. Coaching może dotyczyć wybranych sfer, nie musi obejmować całej działalności organizacji – zakres ustalany jest na początku, tak jak warunki prowadzenia usługi.

Kontakt: biuro@fundacjarc.org.pl