Fotoleracja | I Pomorskie Forum Animacji Społecznej

I Pomorskie Forum Animacji Społecznej za nami! Wydarzenie odbyło się 2 października w siedzibie Fundacji RC – Dworze Uphagenów w Gdańsku Wrzeszczu.

Dzień przepełniony był dyskusjami przy kawie oraz na forum, integracją naszych bohaterów – animatorów społecznych. Uczestnicy wzięli udział w nietypowych warsztatach, wspaniałych prelekcjach i udanym koncercie.

Była to wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i przede wszystkim nawiązanie kontaktów z osobami zainteresowanymi animacją, szczególnie spośród lokalnych NGO, przedsiębiorców oraz przedstawicieli władzy lokalnej.

Dziękujemy wszystkim za obecność i zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.

fot. Bogdan Kizło / Pomorskie Towarzystwo Fotograficzne
Bogna Ekowska / Fundacja RC

Partnerami wydarzenia byli: Miasto Gdańsk, Stowarzyszenie EDUQ, Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, Malborskie Stowarzyszenie OŚ, Ochotnicza Straż Pożarna Świbno, Browar Bytów, Hotel Orle.

Patronat Honorowy objęli: Prezydent Miasta Gdyni, Prezydent Miasta Sopot, Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 
Zadanie jest współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 oraz ze środków Miasta Gdańska.
wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.