Dyżur pomocy prawnej świadczonej przez doradcę podatkowego w Fundacji RC

Pragniemy poinformować o możliwości skorzystania z pomocy prawnej świadczonej przez doradcę podatkowego w Fundacji RC przy Al. Grunwaldzkiej 5 w dniu: 23 kwietnia 2017 r. (wtorek) w godz. 15:30-19:30

Kto może wziąć udział?

Spotkania z doradcą podatkowym są bezpłatne i mogą wziąć w nim udział:

  • osoby w wieku do 26 lat,
  • osoby w wieku powyżej 65 lat,
  • osoby uzyskujące pomoc społeczną,
  • posiadacze Karty Dużej Rodziny,
  • kobiety w ciąży,
  • kombatanci i weterani,
  • osoby, które w wyniku awarii technicznej, katastrofy naturalnej lub klęski żywiołowej znaleźli się w sytuacji zagrożenia lub ponieśli szkodę. 

Co obejmuje pomoc doradcy podatkowego?:

Nieodpłatna pomoc podatkowa obejmuje wszystkie dziedziny, w których może pojawić się wątpliwość lub problem podatkowy, w szczególności związany z tegorocznym rozliczeniemza wyjątkiem prowadzonej już działalności gospodarczej, prawa handlowego, dewizowego i celnego. 

 WAŻNA INFORMACJA!
=======================================================
W celu oszacowania zapotrzebowania, OSOBY ZAINTERESOWANE SPOTKANIEM Z DORADCĄ PODATKOWYM UPRZEJMIE PROSIMY O UPRZEDNIE ZGŁOSZENIE ZAMIARU OBECNOŚCI POD ADRES E-MAIL: PRAWO@FUNDACJARC.ORG.PL
=======================================================

Garść informacji dodatkowych:

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej doradcy podatkowego można uzyskać informację  o m.in. obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach. Doradca podatkowy, w zakresie prawa podatkowego wskaże również osobie uprawnionej sposób rozwiązania jej problemu prawnego bądź udzieli pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Pomoc prawna udzielana będzie według kolejności przybycia, za wyjątkiem kobiet w ciąży, które są przyjmowane poza kolejnością.

Na wszelkie pytania odpowiadamy pod podanym adresem e-mail (prawo@fundacjarc.org.pl). Ponadto, przypominamy o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez magistrów prawa i radców prawnych w pozostałe dni tygodnia, od poniedziałku do piątku. Szczegóły pod adresem: http://fundacjarc.org.pl/projekty-2/nieodplatna-pomoc-prawna .

ZADANIE PUBLICZNE „KANCELARIA SPOŁECZNA WE WRZESZCZU GÓRNYM” DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MIASTA GDAŃSKA