Dom Sąsiedzki w Pałacu

Ideą Domu Sąsiedzkiego jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnej i zachęcanie do aktywności społecznej poprzez angażowanie mieszkańców w różnym wieku we wspólne inicjatywy. Wszyscy mają szansę znaleźć tu dla siebie miejsce – albo jako uczestnicy i odbiorcy wydarzeń organizowanych przez Dom Sąsiedzki, albo jako organizatorzy różnych zajęć czy spotkań.

Swoje działania kierujemy szczególnie do seniorów, dzieci i młodzieży oraz aktywnych rodziców, jednak jesteśmy otwarci także na wszystkie inne zainteresowane grupy. W ramach Domu funkcjonują zarówno spotkania o charakterze stałym jak i jednorazowe mające na celu szeroką integrację społeczności dzielnicy.

Adres:
ul. Batorego 18 Gdańsk Wrzeszcz

Dom sąsiedzki otwarty jest w godzinach od 11:00 do 19:00, 5 dni w tygodniu. W soboty po uprzednim ustaleniu z Koordynatorką DS.

Aktualne wydarzenia:

Sprawdź na Facebooku

Koordynatorka: Martyna Tymrowska

Kontakt: dom.sasiedzki@fundacjarc.org.pl